VIDEO ŠTÚDIO Marek BISKUP
TZS 2014 / Súťažné disciplíny

1. Šprint na ¼ míle

Na Tuning zraze Svidník sa uskutoční  Slovenský šprintérský šampionát áut a motocyklov. Pretek je súčasťou Slovenského Šampionátu v Šprintoch áut a motocyklov, ktorý pozostáva zo 6-tich majstrovských kôl. Pretek v šprintovaní na vzdialenosť ¼ míle (403 m) je určený pre všetkých, čo chcú zažiť atmosféru skutočného preteku, alebo sa zúčastňujú celého už spomínaného šampionátu.

Pretek sa začína technickým a administratívnym preberaním vozidiel účastníkov, následne kvalifikačnými jazdami, v ktorých sa môže zúčastniť každý, kto prešiel registráciou a vyhovel požiadavkám technického a administratívneho preberania. K tomu aby sa pretekár kvalifikoval do finále, musí mať absolvované min.2 merané kvalifikačné jazdy. V rámci kategórií sa finálových jázd zúčastnia prví 8mi pretekári, ktorí dosiahli najlepšie netto časy. Vo finálových dueloch víťazí jazdec, ktorý po správnom, nie predčasnom štarte, prejde ako prvý cieľovou fotobunkou. Vo finálových jazdách sa fotobunka pri štarte zapína súčasne ale v kvalifikačných kolách časomieru spúšťajú obaja zúčastnení jazdci zvlášť. Ak sa jazdec vo finálových jazdách pohne skôr ako to signalizačné zariadenie povolí, alebo ak sa cúvnutím posunie dozadu zo štartovej ,tak sa jeho jazda anuluje a vyhráva druhý pretekár.

Organizačné pokyny pre jazdcov:

 • používanie prilby je povinné pre VŠETKÝCH jazdcov! prosíme preto aj pretekárov kategórie STREET o dodržiavanie tohto predpisu
 • pri technickom preberaní prosíme všetkých o strpenie, môže sa stať, že kvôli viacerým administratívnym zmenám sa čas strávený pri tomto úkole mierne predĺži
 • registráciu naďalej nie je nutné riešiť dopredu, všetko sa deje v mieste konania preteku
 • maximálny počet registrovaných jazdcov je 180
 • jazdcom s licenciou SAMŠ nie sú prideľované celoročné štartové čísla, ale jednorazové

Organizátor preteku odporúča všetkým jazdcom naštudovať aj Zvláštne ustanovenia preteku, ktoré obsahujú kompletné informácie.

Organizátor preteku: Slovenská šprintérska asociácia - www.zrychlenie.sk

2. Slalom

Aj tento rok máme pre teba pripravenú jednu slalomovú trať so skvelým povrchom je to najlepšie miesto, kde môžeš objektívne porovnať svoje šoférske schopnosti s ostatnými účastníkmi zrazu. Možnosť zajazdiť si na takejto trati a nechať si ešte zmerať čas špičkovou technikou nemáš každý deň!

Slalom je jedinečným spojením adrenalínového zážitku z rýchlej jazdy, bezprostrednej rivality, možnosti porovnania sa so súpermi na identickej trati pri vysokej miere bezpečnosti.

Pravidlá Slalomu:

Zápis jazdcov do pretekov začína vždy hodinu pred pretekmi. Zaplatenie štartovného prebieha ráno v deň pretekov, priamo na mieste podujatia. V aute môže počas jazdy na trati sedieť okrem vodiča max. jeden spolujazdec.

Každý štartujúci a spolujazdec, musia byť počas celej jazdy pripútaný bezpečnostnými pásmi a mať na hlave riadnu automobilovú alebo motocyklovú prilbu!!!!

V prípade porušenia týchto bezpečnostných nariadení bude jazdec z danej jazdy vylúčený, bez nároku na opakovanú opravnú jazdu.
V prípade, že jazdcovi z akýchkoľvek dôvodov nebolo umožnené štartovať na riadne postavenej - regulárnej trati, prípadne pre pohyb traťových komisárov musel z bezpečnostných dôvodov spomaliť, alebo zastaviť nie vlastným pričinením je jeho povinnosťou túto skutočnosť nahlásiť v cieli v momente dokončenia danej jazdy. Po uznaní riaditeľom pretekov dostane jazdec nárok na opakovanú opravnú jazdu.

Štartovné do pretekov na jazdca - 5 € (1x - meraný tréning a 3 alebo 4x - ostrý štart).

Organizátori si nechávajú možnosť rozhodnúť o množstve štartov podľa okolností aké sa na trati budú vyskytovať. Výsledné poradie jazdcov v jednotlivých kategóriách i v celkovom poradí, určuje súčet dvoch lepších zo všetkých ostrých štartov bez ohľadu na počet rýchlostných skúšok.

Povinnosťou jazdca je dohliadnuť si na vlastné správne zverejnenie výsledkov po každej jazde a tiež na konci pretekov. Po zverejnení výsledkov je k dispozícii vždy minimálne 15 minútová doba na podanie protestov proti výsledkom, pripadne zjednania opráv v nich. Po vyhlásení výsledkov sú výsledky považované za správne a ich dodatočná oprava už podlieha výnimke udelenej riaditeľom pretekov.

Penalizácie:

 • posunutý / zvalený kužeľ +2 s (za posunutý kužeľ sa považuje stav stojaceho kužeľa, ktorý je celou plochou podstavca mimo vyznačeného štvorca),
 • vynechaná bránka +20 s.

3. Show&Shine

TUNING BATTLE Show&Shine je veľmi špecifiká súťaž určená výhradne pre tie najkrajšie a najkvalitnejšie upravené auta Slovenských, ale aj zahraničných ciest, ktoré sa prišli predviesť návštevníkom Tuning zrazu Svidník. Súťažné autá sú zaradené podľa značky výrobcu do patričnej kategórie. Následne, každé jedno auto je posudzované odbornou porotou, ktorá posúdi kvalitu prevedených úprav, štýl úpravy, celkovú zladenosť použitých dielov, laku a v neposlednom rade taktiež bezpečnosť týchto úprav. Ku konci dňa sú v každej kategórii určené 3 najlepšie autá, ktoré sú následne ocenené prestížnym pohárom.

Občianske združenie Style Tuning pripravil druhý ročník súťaže TUNING BATTLE. Jedná sa o celoslovenský seriál súťaži typu "Show&Shine" s šiestimi zastávkami na slovenských tuningových zrazoch a sme radi, že tento rok zavíta táto show aj k nám.

Súťažne kategórie

 • Audi, BMW, Mercedes scene
 • Ford, Opel scene
 • Seat, VW old scene
 • Seat,VW modern scene
 • Škoda old scene
 • Škoda modern scene
 • French scene
 • Italian scene
 • Japan and Asian scene
 • Oldies scene
 • Other, RAT scene

Doplnkové kategórie

 • Best of Best (najlepšie auto zrazu)
 • Best interier
 • Best engine
 • Cena organizátora
 • Cena hostesiek

Harmonogram TUNING BATTLE

 • 9:00 - 11:30 registrace do soutěže (ZDARMA, v info stánku u plachty)
 • 12:00 představení poroty
 • 12:30 - 15:30 hodnocení porotou
 • 12:30 - 15:30 moderované show and shine - představovǎní vozidel na plachtě
 • 16:00 vyhlášení výsledků (na plachtě Tuning Battle)

Podrobné informácie nájdete na stránke: http://www.tuningbattle.sk/pravidla

4. Audio tuning, meranie výfuku

Meranie audia v kabíne vozidla, Meranie hluku výfuku

Popis: akustický tlak alebo hladina akustického tlaku, je následkom zmeny tlaku vzduchu, spôsobených zvukovými vlnami.

Pravidlá pre meranie audio:

SPL1

 • 2X10“ alebo 1X12“ woofer
 • 1 batéria (14.4V max)

SPL2

 • 4X10“ alebo 2X12“ alebo 1X15“ woofer
 • 1 batéria (14.4V max)

SPL3+

 • všetko čo nespadá do kategórii SPL1 alebo SPL2

SPL PRO

 • bez obmedzení inštalácie
 • meria sa na frekvencii
 • v tejto kategórii môžu súťažiť aj súťažiaci zároveň registrovaní v kategórii SPL1, SPL2 alebo SPL3+, po zaregistrovaní sa pre kategóriu

129,9dB:

 1. Všetci súťažiaci sú v jednej kategórii (nezáleží od počtu reproduktorov a zosilňovačov).
 2. Meranie prebieha počas 1 minúty na organizátormi zvolenú skladbu (nie na vlastnú!!!).
 3. Meria sa na hodnotu 129,9dB , pričom daná hodnota sa nesmie prekročiť. Ak sa daná hodnota prekročí, tak súťažiaci ma v danom meraní 0,0dB.
 4. Meranie prebieha v dvoch súťažných kolách, pričom do úvahy sa berie tá najlepšia hodnota z oboch kôl.
 5. V prípade rovnakých hodnôt súťažiacich nastáva rozstrel.
 6. Rozstrel prebieha rovnako, ako súťažné kolo, avšak je na to iba JEDEN pokus a pesnička bude odlišná od tej v prvom kole.
 7. Vyhráva najbližšie nameraná hodnota k 129,9dB alebo samotná hodnota 129,9dB.

Výhoda v kategórii 129,9dB spočíva v tom, že oproti hlavným kategóriám má možnosť vyhrať každý a nepotrebuje na to excelentné ozvučenie v aute, keďže 129,9dB je hodnota, ktorú môže namerať každé auto aj s neznačkovým wooferom. Stačí trpezlivosť a kúsok šťastia

 • menšie ako 10“ woofre sa za subwoofery nepovažujú
 • na meranie sa použije vopred dohodnutá skladba
 • meranie trvá 1 minútu
 • vozidlo musí byť zatvorené
 • počas merania môže byť naštartované
 • hodnota sa meria na frekvencii 20-100Hz
 • prebehnú 2 súťažné kolá, uznáva sa vyššia hodnota, súťažiaci sa druhého kola zúčastniť nemusí, ak mu hodnota z prvého kola postačuje
 • komponenty sa medzi kolami nemôžu meniť (neplatí v prípade zničenia)
 • výklad pravidiel je ponechaný na voľné uváženie rozhodcov tak, aby bol dosiahnutý ich zamýšľaný účel

5. Light tuning

Tento typ tuningovej súťaže na našom zraze nie je novinkou avšak spôsob hodnotenia na ktorom sme sa dohodli v spolupráci s ufo tuning clubom, bude revolučné. Informácie o tomto hodnotení nájdete na stránke: http://www.ufo-tuning.sk/light-tuning-hodnotenie/

Verím, že týmto nájdu u nás light tunery pokojný a seriózny prístav a staneme sa spoločnými silami priekopníkmi na Slovensku.

6. 1Energy Tuningová olympiáda

Samostatné informácie o 1Energy Tuningovej olympiáde.

TUNING ZRAZ Svidník na FACEBOOK-u
Reklama